Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére

Együd Árpád Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Együd Árpád Kulturális Központ

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kulturális központban szakmai feladatok ellátása, szervezése, lebonyolítása, programok, rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása, pályázatírás, helyi civil szervezetekkel való együttműködés. Közreműködés az intézmény telephelyeinek feladatellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Felsőfokú közművelődési szakképzettség,
 •       Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az előírt képesítést igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű hivatástudat, önálló munkavégzés,kommunikációs és szervezési készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az előírt képesítést igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Závec Ernőné nyújt, a 82/512-228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Závec Ernőné részére a zavec.ernone@egyudkaposvar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       egyud.kaposvar.hu – 2019. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a egyud.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.