Újból nyitva vagyunk!

Kedves Látogatóink!

Intézményünk újra nyitva áll!  Az intézményt (székhelyet és telephelyeket egyaránt) kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja. Ezt az intézménybe történő belépéskor védettségi igazolványuk és személyazonosító igazolványuk vagy útlevelük bemutatásával kell igazolniuk. Az intézmény köteles annak a látogatónak a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát (amennyiben ez releváns) nem igazolja.